ma t/m vrij : 09:00 - 17:00

Asset management

Professioneel vastgoedmanagement vereist meer dan het bewaken van de huurstromen alleen. Het vraagt kennis van de gehele vastgoedketen en een integrale sturing van het vastgoedbedrijf en haar omgeving op alle niveaus: strategisch – tactisch – en operationeel.

asset management

De Vastgoedmanagement diensten van Holtburgh Property Investment & Management.

  • Vennootschappelijk beheer: het beheren van de onroerend goed vennootschap, waaronder het voeren van de administratie(s), het aansturen van de accountant(s), het sturen op fiscaal-juridische aspecten binnen de vennootschap, het aanleveren van managementrapportages.
  • Portefeuille beheer: het beheren van de vastgoedportefeuille, waaronder het onderhouden van de relatie met de vastgoedfinancier(s), het beheersen van de risico’s in de portefeuille, het optimaliseren van het rendement op de portefeuille, het adviseren aan opdrachtgever over aan- en verkopen binnen de portefeuille, en het adviseren aan opdrachtgever over renovatie- of herontwikkelingsmogelijkheden binnen de portefeuille.
  • Asset management: het beheren van (clusters) van objecten binnen de portefeuille, waaronder het onderhouden van de relatie met de huurder(s), het vergaren van regionale marktinformatie relevant voor uw assets, het werven van nieuwe huurders, het optimaliseren van de huurcontracten, en het stroomlijnen van het contractmanagement richting huurders.
  • Property management: het operationeel beheren van de objecten binnen de portefeuille, waaronder het opstellen van meerjarenonderhoudsplannen, het uitvoeren van technisch onderhoud op basis van overeengekomen service levels, het aansturen van leveranciers, het onderhouden van een 24h storingsdienst.
  • Financieel beheer: crediteuren- en debiteurenbeheer, het doorvoeren van huurprijsaanpassingen, facturatie, bewaken van betalingsachterstanden, en begeleiden van incassotrajecten

Meer weten?

Contact:
Evert van Montfort, Asset Manager
E: evert.vanmontfort@holtburgh.nl
M: 06 25130785