ma t/m vrij : 09:00 - 17:00

Over Holtburgh

Holtburgh Real Estate is een professionele vastgoedmanagement organisatie met een beheerd vermogen anno heden van ca 100 M€, verspreid over diverse vastgoedportefeuilles.

Holtburgh is geen vastgoedmanager als ieder ander. Holtburgh opereert in de top van de vastgoedpiramide. Holtburgh heeft professionele back office systemen gebouwd om een vastgoedportefeuille en haar vennootschap(pen) integraal te kunnen sturen.

De volgende kernwaarden staan daarbij voor Holtburgh en haar medewerkers voorop:

  • Professionaliteit en zakelijkheid op elk niveau in de organisatie
  • Transparante managementsystemen en verslaglegging
  • Waarborgen van continuïteit in de vastgoedportefeuille
  • Een klantgerichte houding naar de klantomgeving van het vastgoedbedrijf
  • Gedegen risicomanagement en een probleemoplossende attitude
  • Integriteit van handelen in lijn met de door haarzelf opgelegde gedragscode