ma t/m vrij : 09:00 - 17:00

Over Holtburgh

Holtburgh Real Estate is een professionele vastgoedinvesteerder met een beheerd vermogen anno heden van ca 100 M€, verspreid over diverse vastgoedportefeuilles.

Holtburgh Capital is hét investeringsplatform van Holtburgh. Binnen Capital worden vastgoedbeleggingen en -ontwikkelingen geïnitieerd en gestructureerd. Holtburgh Capital genereert het vereiste kapitaal, zowel bancair als equity, en beheert de vastgoedfondsen.

Holtburgh Asset Management is de vastgoedmanagementorganisatie van Holtburgh. Vanuit een professionele back office wordt integraal gestuurd op kwaliteit, duurzaamheid en rendement van de totale vastgoedportefeuille onder management.

De volgende kernwaarden staan daarbij voor Holtburgh en haar medewerkers voorop:

  • Professionaliteit en zakelijkheid op elk niveau in de organisatie
  • Transparante managementsystemen en verslaglegging
  • Waarborgen van continuïteit in de vastgoedportefeuille
  • Een klantgerichte houding naar de klantomgeving van het vastgoedbedrijf
  • Gedegen risicomanagement en een probleemoplossende attitude
  • Integriteit van handelen in lijn met de door haarzelf opgelegde gedragscode